Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden en aandachtspunten:

Op tijd komen:

Wees op tijd. Graag even een berichtje sturen bij vertraging: 0634856681

Eerste 15 minuten is geen probleem bij onmacht, daarna gaat het van de fotoshoot tijd af.

Betaling:

Er is geen mogelijkheid om het bedrag te pinnen. Het bedrag dient tijdens de fotoshoot cash meegenomen te worden of er word achteraf een factuur met nodige gegevens opgestuurd. Deze factuur dient binnen 15 dagen betaald te worden. Producten worden pas geleverd indien de betaling binnen is.

Auteursrecht:

Het auteursrecht van de foto’s ligt ten allen tijde bij de fotografe van Katja Baron. De klant geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet en in drukwerk. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan de fotografe via een email.

Cadeaubonnen:

Cadeaubonnen zijn alleen verkrijgbaar bij Littlemoment en geldig tot en met 1 jaar na uitgifte datum en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd. Een cadeaubon is wel overdraagbaar. Cadeaubonnen zijn geldig voor de fotosessie of producten waarvoor ze zijn uitgegeven, zoals op de cadeaubon staat vermeld.

Annuleringsvoorwaarden

In geval van ziekte is het mogelijk om minimaal 24 uur voorafgaande aan de fotoshoot kosteloos een afspraak te verzetten. Het kan zijn bij een newbornshoot dat de afspraak niet door kan gaan in verband met vroeggeboorte of een slechte situatie van de moeder en/of baby, dan worden hier natuurlijk geen kosten aan verbonden. Bij het verzetten van een cakesmash fotoshoot worden de taart kosten in rekening gebracht. Dit bedraagt 25 Euro.

Indien Katja Baron de afspraak niet kan nakomen door bv. ziekte zal deze kosteloos op een ander tijdstip met u worden afgesproken.

Aansprakelijkheid

Katja Baron is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.